غزل جوووونیغزل جوووونی، تا این لحظه: 6 سال و 9 ماه و 9 روز سن داره

(◕‿◕) غزل جون دردونه مامانی و بابایی (◕‿◕)

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 546
امتیاز جذابیت: 3,041
28 دنبال کنندگان
293 پسندها
425 نظرات
166 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 100
امتیاز جذابیت: 8,574
111 دنبال کنندگان
911 پسندها
560 نظرات
579 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 73
امتیاز جذابیت: 11,443
203 دنبال کنندگان
1,004 پسندها
1,092 نظرات
179 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 15
امتیاز جذابیت: 23,550
179 دنبال کنندگان
2,884 پسندها
2,531 نظرات
363 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 273
امتیاز جذابیت: 5,043
38 دنبال کنندگان
676 پسندها
325 نظرات
113 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ