غزل جوووونیغزل جوووونی، تا این لحظه: 6 سال و 9 ماه و 9 روز سن داره

(◕‿◕) غزل جون دردونه مامانی و بابایی (◕‿◕)

یه روز خوب خونه خانم بزرگ...

جمه 24 / خرداد ماه با برو بچ جمع شدیم خونه خانم بزرگ خیلی خوش گذشت گفتیم و خندیدیم و رقصیدیم و خاطره بازی کردیم ... آش هم پختیم وای آش خوردن دسته جمعی روی ایون بزرگ و باصفای خونه خانم بزرگ چه کیفی داد... جای همتون خالی... تازه اونجا یه آتلیه تو گوشه حیاط  هم راه انداختیم و از بچه ها عکس میگرفتیم این هم از عکس های آتلیه خودمون!!!!   ...
28 خرداد 1393
1058 13 19 ادامه مطلب
1