غزل جوووونیغزل جوووونی، تا این لحظه: 6 سال و 9 ماه و 5 روز سن داره

(◕‿◕) غزل جون دردونه مامانی و بابایی (◕‿◕)

دخترک اسپرت پوش ما...

این روز ها عکس گرفتن از این فسقل شده جزء اعمال شاقه!!! از بس شیطون بَلا شده فقط چند  تا عکس از تیپ جدید این فسقل خانم دارم که برای یادگاری میذارم و همچنین واسه عمه بهار میذارم که  دادِش در اومده که چرا عکس های جدید غزلی رو نمیذاری این هم عکس ِدخترک اسپرت پوش ما...   ...
29 مهر 1393
1019 13 14 ادامه مطلب
1